МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра іноземних мов Навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС» СумДУ

Кафедра журналістики та філології СумДУ

Кафедра германської філології СумДУ

 ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ І ПОЕТИКИ

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ З МОВНОГО ТЕСТУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

Організаційний комітет

Голова організаційного комітету:

Карпуша В.Д. – кандидат фізико-математичних наук, доцент, перший проректор СумДУ.

Співголови організаційного комітету:

Дяконова І.І. – доктор економічних наук, професор, директор ННІБТ «УАБС»;

Воробйова О.П. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри англійської філології і філософії мови імені професора О.М. Мороховського Київського національного лінгвістичного університету, президент Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики (за згодою);

Курбатов С. – доктор філософських наук, завідувач відділу лідерства та інституційного розвитку Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України.

Король О.В. – кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогiчної роботи та організації позанавчальної діяльності СумДУ;

Гнаповська Л.В., кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов ННІБТ «УАБС» СумДУ.

Члени організаційного комітету:

Глущенко В.А. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри германської та слов’янської філології Донбаського державного педагогічного університету, член Національної спілки письменників України (за згодою);

Ткаченко О.Г. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики та філології СумДУ, Член Національної спілки журналістів України;

Кобякова І.К. – кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри германської філології СумДУ;

Біденко Л.В. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри мовної підготовки іноземних громадян СумДУ; 

Андрейко Л.В. – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов ННІБТ «УАБС» СумДУ;

Квасова О.Г. – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, президент Всеукраїнської асоціації з мовного тестування та оцінювання (за згодою);

Якуба В.В. – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської філології та перекладу Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка (за згодою).

Технічний секретар:

Лебідь О.Ф. – старший лаборант кафедри іноземних мов ННІБТ «УАБС» СумДУ.