Матеріали пленарного засідання

ВОРОБЙОВА ОЛЬГА ПЕТРІВНА доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри англійської філології і філософії мови імені професора О. М. Мороховського Київського національного лінгвістичного університету

Кадзуо Ісігуро: там, де вертикаль зустрічається із горизонталлю (погляд когнітолога)

 МАРТИНЮК АЛЛА ПЕТРІВНА

доктор філологічних наук, професор, професор кафедри теорії та практики перекладу англійської мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Дієво-ситуативна модель когніції як онтологія мови /мовної освіти

РЕБРІЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та практики перекладу англійської мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Вироблення навичок системного і творчого мислення у перекладачів

НЕКРЯЧ ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри англійської філології і філософії мови імені професора О. М. Мороховського Київського національного лінгвістичного університету

Культура як складник фахової компетентності перекладача художніх творів

КУРБАТОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

доктор філософських наук, завідувач відділу лідерства та інституційного розвитку Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України

Оцінка результатів навчання як складова системи забезпечення якості університетської освіти / ПРОБЛЕМА ВИМІРЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ І ВДОСКОНАЛЕННЯ ІСНУЮЧИХ СИСТЕМ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ РЕЙТИНГІВ

КВАСОВА ОЛЬГА ГЕННАДІЇВНА кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Mastering Language Assessments for University Classroom

МИЛЕНКОВА РИММА ВОЛОДИМИРІВНА кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС» СумДУ

Неформальна освіта дорослих в Україні: status quo, перспективи та вплив на суспільство

 

Матеріали тренінгів

Workshop

Designing Test Tasks for Assessing Listening

Тренер – КВАСОВА О. Г.

(кандидат педагогічних наук, доцент: Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Тренінг

Організація навчання студентів магістратури основ наукового письма англійською мовою

Тренер – ПИСАНКО М. Л.

(кандидат педагогічних наук, доцент:

Київський національний лінгвістичний університет)

Тренінг для вчителів загальноосвітніх шкіл

Особливості підготовки до ЗНО з англійської мови у 2018 році

Тренер – УКРАЇНСЬКА О. О.

(кандидат педагогічних наук, доцент: Київський національний лінгвістичний ун-т)

Матеріали секційних засідань

КРАСУЛЯ АЛЛА ВІКТОРІВНА,  кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри германської філології Сумського державного університету

Blended Learning: Advantages and Disadvantages in the EFL Classroom

ОЛІЙНИК ІРИНА ДЕМ'ЯНІВНА, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри практики англійської мови та методики її викладання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

The Living Library as an Educational Tool for Language Development

БАРИЛО АННА, студентка (Сумський державний університет)

Система вправ для формування навичок перекладу в сфері інформаційних технологій

РУДИЧ ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА, студентка (Сумський державний університет)

Застосування методу інформаційно-комп’ютерних технологій для оволодіння іноземною мовою у сучасному глобалізованому світі

СУСИДЕНКО ЄВГЕНІЯ МИХАЙЛІВНА, студентка (Сумський державний університет)

Епоха глобалізації як основний чинник переходу до нових методів навчання іноземних мов

СТОВПАК ОЛЕНА  студентка (Сумський державний університет)

 Multilingual Education and CLIL Methodology

СТРІЛКО АННА ЛЕОНІДІВНА, студентка (Сумський державний університет)

Automated Translation Systems as an Integral Part of the Modern Process of Professional Translation