⇒ Освіта в епоху глобалізації:

традиційна класика vs цифрові технології

⇒ Полілог мов і культур у сучасному світі:

виклики для професійної    іншомовної підготовки 

⇒ Сучасні мовознавчі студії:

діалог парадигм

⇒ Школа та університет:

синергія у навчанні іноземних мов

⇒ Якісне оцінювання у системі іншомовної освіти:

світові практики в українському контексті

 ⇒ Українська мова як іноземна у контексті міжкультурної комунікації:

методологія і методика навчання